La Muixeranga de Sueca ha publicat tres vídeos de la seua actuació a la II Trobada de Muixerangues de Torrent. El que encapçala la notícia, de la Torre de Quatre que van estrenar per primera vegada. Vos presentem també el Fadrí, figura incorporada incorporada recentment al repertori, i una Torreta.